Accepted Presentations List

Accepted Presentations List

“Polimer Nanokompozitler ve Sonokimya”

Ayben KİLİSLİOĞLU, Prof.Dr., Istanbul University, Engineering Faculty

"Işık ve nanopolimerik malzemeler"

Yusuf YAĞCI, Prof.Dr., Istanbul Technical University, Faculty of Arts and Sciences

“Nano gümüş, titanyum, CNT ve iletken polimer katkılı nanolif, mikrolif ve uygulama alanları”

Nuray UÇAR, Prof.Dr., Istanbul Technical University Faculty of Textile Technologies and Design

"Otomotiv İçin Kompozit ve Hibrit Hafifletme Çözümleri"

Mustafa BAKKAL, Assoc.Prof. Dr., Istanbul Technical University, Engineering Faculty

“Kompozit Malzemeler ve Uygulamaları”

Ali Erdem EKEN, PhD. ASELSAN Electronics Industry and Trade, Inc.

“Bioteknoloji Mükemmeliyet Merkezindeki Çalışmalar”

Cihat TAŞALTIN, PhD., TUBITAK MAM

“Radyasyon Zırhı Amaçlı Nanokompozitler”

Beril TUĞRUL, Prof.Dr., Istanbul Technical University, Energy Institute

“Electrospun titanium dioxide nanofibers with natural material”

Esra ÖZKAN ZAYİM, Prof.Dr., Istanbul Technical University, Faculty of Arts and Sciences

“Na ion pilleri için SnO2 nanofiber anot malzemesi geliştirilmesi”

Hüseyin KIZIL, Assoc. Prof.Dr., Istanbul Technical University, Faculty of Chemical and Metallurgical Engineering

Improving Glass Fiber-Polymer Interfacial Bond Strength using Nano-Clay Platelets

Gülşah KAHRAMAN, ŞİŞECAM

“Nanokompozitler ve Havacılık Uygulamaları”

Nursev ERDOĞAN, PhD. TAI- Turkish Aerospace Industries, Inc.

“Mechanical Properties of Nano-Particles Reinforced PU Polymer Nano-Composites”

Levent TRABZON, Prof. Dr., Istanbul Technical University, Engineering Faculty

“Borik Asit Katkılı Polianilin/Karbon Nanotüp kompozitlerin Sentezi ve Termal özelliklerinin Belirlenmesi”

Nilgün YAVUZ, Prof.Dr., Istanbul Technical University, Energy Institute

“Fabrication and Characterization of Ultra-High Performance Conductive Nanocomposite Filaments For Additive Manufacturing”

Hülya CEBECİ, Assoc. Prof. Dr., Istanbul Technical University, Faculty of Aeronautics and Astronautics

Nanoteknolojik Strateji ve Vizyon Haritası

Namık Serkan TAŞKIRAN, TÜBİTAK MAM

“Tüketici Elektroniğinde Polimer ve Nanokompozit Malzemelerin Önemi ve Uygulama Örnekleri”

Görkem MEMİŞOĞLU, PhD., VESTEL Electronics

“Yiyecek Endüstrisi Atık/Atıksularından Mikrobiyal Biyopolimer ve Biyoplastik Üretimi

Emine ÇOKGÖR, Prof. Dr., Istanbul Technical University, Civil Engineering Faculty

“Kendini İyileştiren Yapılara Kavramsal ve Kuramsal Fizik Boyutundan Kısa bir Bakış”

Tuğrul HAKİOĞLU, Prof. Dr, Istanbul Technical University, Energy Institute

İletken Polimer Kompozitler ve Uygulamaları

Aylin KARAHAN TOPRAKÇI, Assist. Prof. Dr., Yalova University Engineering Faculty

"Nanokompozitlerin kullanım alanları"

Pelin SARITEPE OTANSEV, Assist. Prof. Dr., Istanbul University, Science Faculty

"Clay Modified Nano Composite Ketonic Resins as Fire Feterdant Polyol for Foam Polyurethane" "Köpük Poliüretan İçin Yanma Geciktirici Poliol Olarak Kil Modifiye Nanokompozit Ketonik Reçineler"

Nilgün KIZILCAN Prof. Dr., Istanbul Technical University, Faculty of Arts and Sciences

“Gözenekli Polimerik Malzemelerin Hazırlanması ve Kendi Kendini Onarabilme ve Çevre Uygulamaları”

Ömer Suat TAŞKIN, Assist. Prof. Dr., Istanbul University, Marine Sciences and Management Institute

“Kendini Çok Yönlü Onarabilen Nanokompozitler”

Tayfun BEL, PhD., Istanbul Technical University, Prof.Dr. Adnan Tekin Materials Science and Production Technologies Applied Research Center (ATARC)

“ZnO Nanoparçacıkları ve Nanokompositlerinin OLED Uygulamaları”

Emine TEKİN, Assoc. Prof.Dr., TÜBİTAK MAM

“Marmara Bölgesi Kompozit Malzeme Değer Zinciri Analizi”

Melis TÜRKER, East Marmara Development Agency, Kocaeli Support Office, Value Chain Analyst

“Force-Distance spectroscopy, Nanoindentation, Conductive-AFM - Electrostatic Force Microscopy (EFM)” - “AFM ile tek bir sepiyolit nanofiberinin yüzey yükü, mekanik ve elektriksel özelliklerinin incelenmesi”

Birgül BENLİ, Assoc. Prof.Dr., Istanbul Technical University, Faculty of Mines

"Kompozit malzemeler ile tasarım, analiz, optimizasyon, imalat ve kalite kontrol için güncel yazılım programlarına bakış"

Zuhal ER, Assist. Prof.Dr., Istanbul Technical University, Faculty of Arts and Sciences

“Polimer ve Nanokompozitlerde Pozitron Annihilasyon Spektroskopisi ve Ani Gama Aktivasyon Analizi”

Sevilay HACIYAKUPOĞLU, Assoc. Prof. Dr., Istanbul Technical University, Energy Institute

"Nükleer Atık Yönetiminde Polimerik Nano-Kompozit Adsorbanların Kullanımı"

Sema AKYIL ERENTÜRK, Prof.Dr., Istanbul Technical University, Energy Institute

“Membran Teknolojilerinin Çevre Mühendisliğindeki Uygulamalari”

Esra GENCELİ, Assist. Prof.Dr., Istanbul Technical University, Civil Engineering Faculty

“Li-İyon Batarya Uygulamalarinda Si/C Nanokompozitlerin Kullanimi”

Neslihan YUCA, Dr., ENWAIR Energy Technology Company

“Properties of the irradiated green PVC and its applications in industry and environment”

Said SABBAGH, PhD., Lecturer, Istanbul Technical University, Energy Institute

“İnce Film Güneş Hücreleri ve Polimer Nanokompozit Taşıyıcılar”

Utku CANCİ MATUR, PhD., Lecturer, Istanbul Gedik University

“Nükleer Güvenlik ve Emniyet Açısından Nanokompozitlerin Operasyonel Uygulamaları”

Zeynep CAMTAKAN, PhD. Candidate, Istanbul Technical University, Energy Institute

"Mekanokimyasal sentezleme ve mekanik alaşımlama yöntemleri ile düşük sıcaklık koşullarında hibrit kompozitlerin üretimi"

Hasan GÖKÇE, PhD., Istanbul Technical University, Prof.Dr. Adnan Tekin Materials Science and Production Technologies Applied Research Center (ATARC)

“Polimer Kompozit Malzemer; Bor ve Borür Esaslı Polimer Kompozit Malzemeler”

Selim ERTÜRK, PhD., Istanbul Technical University, Prof.Dr. Adnan Tekin Materials Science and Production Technologies Applied Research Center (ATARC)

“Nanoselülozik elyaf takviyesi ile yenilenebilir kaynaklı polimer nanokompozitlerin geliştirilmesi”

Aysun EKİNCİ, PhD. Candidate, Yalova University, Polymer Engineering

“Polimer ve Nanokompozit Malzemelerin İTÜ TRIGA MarII Reaktörü Uygulamaları”

M. Sahip KIZILTAŞ, Specialist, PhD. Candidate, Istanbul Technical University, Energy Institute

“Synthesis and Used of Microcapsules with Fire Retardant Properties for Polyurethane Foams”

Nesrin KÖKEN, Assoc.Prof.Dr., Istanbul Technical University, Faculty of Art and Science

“Cu2ZnSnS4 thin films deposited by dip coating technique for solar cells applications”

Charif TAMİN, PhD. Candidate, Université des Sciences et de la Technologie d'Oran Mohamed Boudiaf, Oran, ALGERIA

“Esnek Yapılarda Kullanıma Uygun Polimid siloksan Blok Kopolimer Sentezi”

Türkan DOĞAN, PhD. Candidate, Istanbul Technical University, Energy Institute

“Polimetilmetakrilat/Grafen Nanoplatelet Nanokompozitlerin Fiziksel Özellikleri”

Mahmut MUHEMMETTURSUN, PhD. Candidate, Istanbul Technical University, Arts and Sciences

“PMMA/MWCNT Polimer Nanokompozitlerin Eldesi”

Songül ULAĞ, PhD. Candidate, Marmara University, Institute of Pure and Applied Sciences

“Polimetilmetakrilatdaki Gaz Kabarcıkların Yapının Mekanik Özelliklerine Etkisi”

Hanife ÇAKAR, MSc. Candidate, Istanbul Technical University, Energy Institute

Yarıiletken ZnO Kaplı Nanokompozitlerde Hidrofobik Özellikler

Osman ÜRPER, Research Assistant, PhD. Candidate, Istanbul Technical University, Energy Institute